Ordliste

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne og/eller -vilje som registreres av kredittopplysningsbyråene.

Hos BlueStep aksepterer vi deg til tross for betalingsanmerkninger. Når vi kredittvurderer deg, legger vi hovedvekt på din fremtidige betalingsevne. Vi mener at det som ligger bak deg er av mindre betydning. Har du råd til å betale renter og avgifter, får du låne hos oss.