Mål og resultater for bærekraftsarbeidet

Vi har løpende kontroll på hvordan vi ligger på bærekraftsområdet. Her kan du se hvilke mål vi jobber mot, og hva vi har oppnådd så langt.

Finansiell inkludering

Vi jobber med å øke den økonomiske inkluderingen i samfunnet og muliggjøre større økonomisk sikkerhet for flere mennesker. I 2020 hadde ikke 39,6 prosent av kundene våre fast ansettelse. Vi har også en økt andel førstegangskjøpere i vår kundeportefølje. Ni prosent av våre nye kunder i 2020 var førstegangskjøpere, sammenlignet med sju prosent året før. Vi hjalp også 61,7 prosent av kundene våre med

 

 

Internstyring og retningslinjer

Bluestep sin internstyring og kontroll, vår "governance", blir oppfylt ved hjelp av en rekke retningslinjer. Vi gir våre ansatte jevnlig opplæring i relevante retningslinjer, hvorav flere av disse vil bli kommunisert eksternt i løpet av 2021. Dette for å være åpen om hvordan vi bruker internstyringen og kontrollen i det daglige arbeidet. I 2021 vil vi også publisere vår bærekraftspolicy, vår kompensasjonspolicy og våre etiske retningslinjer på selskapets nettside.

Mangfold

Bluestep sitt mål er å øke andelen kvinnelige ledere og kvinner i ledergruppen fra henholdsvis 36 og 38 prosent innen 2020, til 50 prosent på årsbasis innen 2024. Vi jobber også for en jevn kjønnsfordeling og har for tiden en balanse (50/50) blant våre ansatte. For å sikre lik lønn og like karriereutvikling analyserer vi lønnsfordelingen vår.  

Samfunnsengasjement

Vi har et samarbeid med Mentor Sweden som er en veldedighetsorganisasjon som hjelper folk med å finne veien til en lovende fremtid. I 2020 deltok flere av våre ansatte i Mentors prosjekt «Jobmentor». Totalt deltok 490 ungdommer i forelesninger og møter for å bli inspirert til en fremtidig karriere. Vi kommer også til å presentere flere relevante partnere i 2021.

Klimarisiko

For å sikre at Bluestep vurderer mulige klimarisikoer ut ifra dens påvirkning, har vi tatt inn klimarisiko i rammeverket vårt for risikostyring. Vi har også tatt inn retningslinjene for TCFD for å få en økt forståelse av hvordan vi kan håndtere klimarelaterte økonomiske risikoer.

Transparens

Fra 2021 publiserer vi regelmessig retningslinjer, mål og resultater knyttet til vårt bærekraftsarbeid. Vår siste bærekraftsrapport er tilgjengelig her. Ytterligere mål og resultater vil bli publisert fortløpende i 2021.

Karbonutslipp

I 2021 vil vi presentere våre utslippsmål og en implementeringsplan for ytterligere å redusere klimaavtrykket vårt. Vårt karbonavtrykk for 2020 var 4,5 (6,1)* tonn for Scope 1, 83,9 (75,2) tonn for Scope 2 og 212,5 (333) tonn for Scope 3. Utslippsintensiteten i 2020 var 0,99 (1,39) tonn karbondioksid per ansatt.

 

* Tall i parentes refererer til året før

Bluestep Banks bærekraftsrapporter

Vil du vite mer om Bluestep Bank sitt bærekraftsarbeid? Ta en titt på bærekraftsrapportene våre.