Governance

Governance, eller internstyring og kontroll, er et av våre viktigste områder. Som bank følger vi både eksterne- og interne regler, i tillegg til standarder som dekker hele virksomheten, som skal sikre at vi lever opp til målet om å være en transparent og respektert bank.