Miljø og klima

Vi måler karbonavtrykket vårt for å sette ambisiøse utslippsmål i tråd med Parisavtalen og identifisere konkrete tiltak som bidrar til dette. På sikt er vårt mål å kunne tilby våre kunder flere grønne produkter som skaper insentiver for mer bærekraftige valg.