Logg inn

Møt vår kollega Therese

Bli kjent med Therese Mikkelsen, kundeveileder i Bluestep Bank, Oslo

Kan du fortelle kort om arbeidshverdagen din i Bluestep?

Jeg jobber som kundeveileder og er en av dem våre nye kunder møter når de kontakter oss på telefon eller mail.
Min viktigste arbeidsoppgave er å ta imot kunden og lytte for å finne ut om vi kan tilby en løsning for hans/hennes økonomiske utfordringer.

image8kulk.png

Kunne du utdype litt?

Det veldig viktig for meg at jeg møter kunden med forståelse og respekt for den situasjonen kunden befinner seg i. Med tanke på at dette er en samtale de har forhåpninger og forventninger til er det viktig for meg å gi forslag til andre løsninger hvis vi ikke har noen løsninger å tilby. Det er viktig å ikke la samtalen bli nok en negativ opplevelse i den økonomiske situasjonen kunden befinner seg i.

Hva skiller Bluesteps kundeveiledere fra andre kundeveiledere?

Som kundeveileder i Bluestep Bank har man ofte på seg flere hatter: litt bankkvinne, litt problemløser, og sist men ikke minst sparringspartner som skal stille de riktige spørsmålene og hjelpe kunden et steg videre i riktig retning, selv om kunden kanskje ikke kvalifiserer til finansiering hos Bluestep Bank.
Dessuten har Bluestep en tverrfaglig organisasjon, og det er mange muligheter for å være med på spennende prosjekter hvis man rekker opp hånda!

Er det noen spesifikke egenskaper du synes er verdsatt i jobben din?

I mitt arbeid i Bluestep er en av mine viktigste egenskaper å være løsningsorientert og å tenke kreativt. Her har det også vært viktig med respekt og ydmykhet, men jeg har også evne til å sette grenser og være tydelig.
Engasjement er selvsagt viktig, samtidig skal man være løsningsorientert og å ønske å gjøre en forskjell.

Hva motiverer deg på jobb?

Jeg motiveres av å kunne bruke min erfaring og kunnskap til å hjelpe mennesker til en bedre økonomisk hverdag. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø på avdelingen min der vi er flinke til å diskutere forskjellige saker og løsninger så vi kan dra nytte av hverandres kunnskap og utvikler oss.
Hos Bluestep blir de fleste arbeidsoppgaver utført manuelt, det er ikke en enkel kalkulator som sier ja eller nei til et lån hos oss. Det finnes mange variabler som spiller inn. Vi er avhengige at kundene er trygge på oss slikt at all informasjon kommer frem og at denne informasjonen er korrekt.

Er det noe som du ønsker å tilføye til slutt?

Jeg er stolt av jobben jeg gjør og er stolt over å være en del av Bluestep Bank.