Kategorier

Hvorfor kan jeg kun sette inn 2 000 000 kroner på sparekonto med fastrente på 1 år, 2 år, 3 år og 5 år?

I forbindelse med en mulig endring av det garanterte innskuddsbeløpet som er dekket gjennom Bankenes sikringsfond, har vi justert det maksimale innskuddsbeløpet på våre fastrentekonti til kr 2 000 000.