Kategorier

Kan jeg fremdeles spare opptil 2 000 000 kroner?

Ja, du kan spare opptil 2 000 000 kroner. Maksimalt 2 000 000 kroner kan da plasseres på fastrentekonto, mens man for det overskytende beløpet må velge et spareprodukt med flytende rente.