Logg inn

Vi endrer våre flytende sparerenter 
Onsdag 16. desember 2020 setter vi ned renten for SparekontoFlex for beløp under kr 50.000 fra 1,50% til 0,80%.

For eksisterende kunder:
Renteendringen for Sparekontoe Flex med beløp over kr 50.000 og SparekontoPluss gjelder 14. desember 2020.
For Sparekonto Flex med beløp under kr 50.000 vil renteendringen gjelde fra 16. desember 2020.

Logg in

Logg inn for å få oversikt over din sparekonto.

Hvis du har spørsmål om lån, vennligst kontakt kundeservice