Faktorer som kan slå uheldig ut på økonomien

Uforutsette hendelser eller endringer i livssituasjon som skilsmisse, sykdom eller arbeidsledighet. Det er mange faktorer som kan slå uheldig ut på økonomien. Ifølge Bluestep Bank sine undersøkelser, tror likevel 1 av 4 nordmenn at økonomiske problemer er selvforskyldt og resultat av latskap.

– Nei, dårlig råd trenger absolutt ikke ha noe med latskap å gjøre. Det er mange grunner til at man kan havne i en utfordrende økonomisk situasjon, sier markedssjef i Bluestep Bank, Arne Martin Koppen.

Vanskelige livsendringer

Han mener økonomiske problemer ikke kun er forbeholdt mennesker som reiser til Syden på forbrukslån. Han forteller om Bluestep sine egne kunder: mennesker som av ulike grunner ikke passer inn i de tradisjonelle bankenes mal.

– Økonomiske problemer er et utbredt problem i Norge som mange kan kjenne seg igjen i, uavhengig av bakgrunn og alder. Det kan være paret som tidligere hadde høyt lønnede jobber innen olje, men så plutselig stod arbeidsledige. Studenten som ble uføretrygdet eller alenemoren som ønsker å kjøpe bolig.

Han mener det er vanskelig å finne en klar fellesnevner i historiene, og en entydig forklaring på hvorfor enkelte sliter økonomisk.

– Selvfølgelig er det tilfellet at noen har hevet seg på forbrukskarusellen og har et høyt forbruk, uten å ha økonomi til det. Men det er en misoppfatning i Norge at denne situasjonen er mer vanlig enn andre.

I sus og dus

Det er kanskje ikke så rart. På TV går programmer som Luksusfellen hvor man ofte blir presentert for ganske ekstreme tilfeller av overforbruk.

– Det klassiske scenarioet er at en norsk mann eller kvinne ikke har forstått at kredittkortgjeld må tilbakebetales, og dermed lever i sus og dus helt til namsmannen banker på døren, sier Koppen.

– Når den historien fortelles nok ganger, er det kanskje ikke rart at mange nordmenn tror at det er latskap og uforsvarlig pengebruk som forårsaker alle økonomiske problemer.

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 5,95% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 1.668.466, totalt kr 3.668.466