Slik kan du hjelpe dine nære som sliter med sin personlige økonomi

Hva kan du egentlig gjøre, om en venn eller et familiemedlem har opparbeidet seg mye gjeld, eller plutselig fått et inntektsfall?

Som følge av Covid-19 har flere enn på mange år blitt permittert fra jobbene sine, og fått redusert inntekt. Denne tiden kan dermed være fylt med økonomisk usikkerhet og bekymring for flere.

– De fleste av oss vil bli påvirket av at inntektene plutselig kuttes. Mange vil kunne tilpasse forbruket og redusere utgiftene sine til en viss grad. Men flere kan nok kjenne på følelsen av å miste kontrollen over sin egen økonomi nå, sier Anders Gabriel Holm, som er leder for kundesenteret til Bluestep.

– Heldigvis ser vi at nordmenns usikrede gjeld har gått betraktelig ned under pandemien. Men det betyr ikke at de som hadde økonomiske utfordringer før krisen, plutselig ikke har disse utfordringene i dag – antakelig er det nok heller motsatt.

I en fersk undersøkelse utført av YouGov på vegne av Bluestep, kommer det frem at mange av oss ikke setter av et månedlig beløp til uforutsette utgifter, og flere har ikke opparbeidet seg en bufferkonto av noen særlig størrelse.

– Disse tallene indikerer at flere er sårbare, og ikke har et økonomisk sikkerhetsnett i tilfelle det skulle oppstå en krise.

Still opp som før

Hva man faktisk kan og bør gjøre for å hjelpe noen med økonomiske vansker, avhenger blant annet av hvor nær relasjonen er.

– Det viktigste du som venn eller familiemedlem kan gjøre, er å stille opp som før, være støttende og nysgjerrig, mener psykolog Fredrik Lian. Han driver klinikken Lian & Fjell i Oslo, og har spesielt erfaring med relasjonelle vansker, angst og depresjon.

Du har ikke ansvar for å løse hele problemet for den som sliter, men du kan hjelpe personen gjennom å vise at du bryr deg og er der. Det kan alene være nok til at den det gjelder kan motiveres til å ta grep. I andre situasjoner kan man også bistå med å finne riktig instans som kan hjelpe, som en økonomisk rådgiver eller psykolog.

– Noen synes det er godt å vite at man har noen i ryggen sin, dersom du tilbyr dem å låne bort eller gi bort penger. Det er også en måte å vise at du bryr deg på. Samtidig kan det for andre gi økt belastning, når man i tillegg til den gjelden man har, skylder venner eller familie penger. Selv om du ikke krever pengene tilbake, endrer det ikke nødvendigvis personens opplevelse av å stå i gjeld, forklarer Lian.

Du skal ikke gjette på hva som er riktig løsning, men spørre personen det gjelder, anbefaler psykologen.

Om den som har utfordringer trekker seg unna noen sosiale sammenhenger, kan du fremdeles være inkluderende. Kanskje trenger du ikke foreslå å reise på en helgetur, eller spise på restaurant, men heller noe som ikke koster så mye.

– Man trenger tross alt ikke penger for å være en god venn. De fineste minnene vi har, kommer fra relasjonene vi bygger og båndene som dukker opp mellom oss. Å gå en tur, se en fotballkamp sammen, eller spise middag hjemme hos hverandre, kan være minst like gøy som å reise på en helgetur med vennegjengen til Cannes, sier Lian.

Fremdeles et tabubelagt tema

Siden de fleste av oss har praktisert sosial distansering, og vært mye hjemme den seneste tiden, kan det ha vært vanskelig å oppdage økonomiske vansker blant venner og familie – om ikke de det gjelder har vært åpne om utfordringene.

– Nå åpner samfunnet mer og mer opp, og da kan det bli tydeligere. Om du mistenker at noen nære deg har det trangt økonomisk, kan du forsøke å snakke med dem om det. Men noen vil nok prøve å unngå temaet, sier Holm i Bluestep.

Det er nemlig fortsatt slik at mange mener økonomiske problemer er tabubelagt. Hele 38 prosent mener at temaet er det mest tabubelagte å prate med familie og venner om. Samtidig skulle hele 40 prosent ønske at det var mer åpenhet rundt personlig økonomi.

Klikk her for å se hvordan vi kan hjelpe deg med refinansiering av gjeld og forbrukslån. 

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 5,95% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 1.668.466, totalt kr 3.668.466