Om BlueStep Bank

Hvordan motarbeider BlueStep hvitvasking?

Her er de tiltak som BlueStep har implementert for å forhindre hvitvasking og finansiering av terrorvirksomhet.

Hvitvasking og terroristfinansiering
Hvitvasking er når penger fra kriminell virksomhet, gjennom ulike transaksjoner, forvandles til midler som kan vises åpent. Vaskingen skjuler pengenes kriminelle opprinnelse. Finansiering av terrorisme er å støtte terrorisme økonomisk. Med dette menes ikke bare å gi direkte bidrag til terrorisme, men også å samle inn, levere eller ta imot penger eller andre midler som man vet skal finansiere terrorisme.

Vi har plikt til å kontrollere
Ifølge loven er alle finansielle foretak i Sverige og Norge pliktige til å foreta en vurdering av risikoen for at foretaket brukes til hvitvasking eller finansiering av terrorisme. Loven baserer seg på et hvitvaskingsdirektiv fra EU, og for BlueStep Bank innebærer det at vi må ha god kunnskap om våre kunder og deres transaksjoner.

Vi stiller spørsmål og foretar kontroller
Vi plikter å jobbe aktivt for å hindre, oppdage og anmelde det vi identifiserer som forsøk på hvitvasking til Økokrim. BlueStep Bank gjør dette ved blant annet å kontrollere din identitet, stille kontrollspørsmål når du åpner en konto hos oss og ved å utføre transaksjonskontroller i etterhånd. Hvis du ikke kan identifisere deg eller svare på eventuelle spørsmål, kan ikke BlueStep Bank utføre den tjenesten du ønsker. Selvsagt omfattes dine opplysninger alltid av finansieringsselskapets taushetsplikt, og vi behandler dine opplysninger i henhold til personvernloven.