Om BlueStep Bank

Hvordan benytter BlueStep innsamlet personinformasjon i markedsføring hvis man ikke får innvilget lån?

BlueStep kan markedsføre til personer som ikke får innvilget lån, hvis kunden særskilt har samtykket til dette. Ved krysse av for dette i lånesøknaden godkjenner du som kunde at personopplysninger som blir avgitt i lånesøknaden kan oppbevares av BlueStep i ett (1) år, selv om lånesøknaden blir avslått. Samtykket er frivillig og er ikke et vilkår for å søke lån.

Et eventuelt avslag kommer kun til å tildeles en avslagskode, og om BlueSteps vilkår for å godkjenne lån under Perioden endrer seg, kan BlueStep kontakte deg for å avdekke om du fremdeles er interessert i å søke om et lån på nytt. BlueStep kan også benytte de lagrede personopplysningene til å markedsføre andre produkter fra BlueStep og nærstående selskaper i Perioden.