Uno Finans

Uno Finans er en av Bluestep sine samarbeidspartnere. De er en finansagent med lang erfaring fra relevante banker som formidler lån til privatpersoner. De formidler lån, forbrukslån, refinansiering og boliglån, hvorav refinansiering og boliglån er produktene de formidler fra Bluestep.

En søknad hos Uno Finans blir presentert til flere banker. Om søknaden er om et boliglån eller refinansiering, blir den da også presentert til Bluestep. Kunden trenger å bare sende inn én søknad, så står Uno Finans for jobben å presentere dette til flere banker. Uno Finans AS tilbyr/formidler for tiden ingen tjenester eller som er konsesjonspliktige. Innenfor oppdrag og avtaler med deres samarsbeidsbanker er de pålagt å se til at bankens plikter er oppfylt ovenfor kunden. Dersom banken eller Uno Finans AS misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanskjoner gjeldende direkte mot den aktuelle banken.