Langsiktig sparing med fastrente

Rentehistorikk for sparekonto med fastrente

Her kan du se hvordan renten på våre fastrentekontoer har utviklet seg.

Obs: Det tilbys ikke lenger rentekapitalisering kvartalsvis eller etter endt bindingstid til nye fastrentekontoer som åpnes etter 17.09.2018.

Det tilbys heller ikke fastrentekontoer med varighet på 4 eller 7 år som åpnes etter denne datoen.

Fast rente 1 år    
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017

Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid 

1,98% 
1,99% 
2,00%
2,00% 

+0,15% 
+0,15% 
+0,15% 
+0,15%

2,13% 
2,13% 
2,15%
2,15% 
22.02.2016

Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 

2,08%
2,08%
2,10%
2,10%

-0,10%
-0,10%
-0,10% 
-0,10%

1,98%
1,99%
2,00%
2,00% 
28.01.2016

Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid

2,13%
2,13%
2,15%
2,15%

-0,05%
-0,05%
-0,05%
-0,05% 
2,08%
2,08%
2,10%
2,10% 
21.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid
2,33%
2,33%
2,35% 
2,35%
-0,20%
-0,20%
-0,20%
-0,20% 
2,13%
2,13%
2,15% 
2,15% 
29.07.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
1,98%
1,98%
2,00%
2,00%

+0,35%
+0,35%
+0,35%
+0,35%

2,33%
2,33%
2,35%
2,35%
25.03.2015

Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid

2,28%
2,28%
2,30%
2,30%
-0,30%
-0,30%
-0,30%
-0,30%
1,98%
1,98%
2,00% 
2,00% 
23.02.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,57%
2,58%
2,60%
2,60%
-0,29%
-0,30%
-0,30%
-0,30%
2,28%
2,28%
2,30%
2,30%
23.01.2015

Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid

2,67%
2,67%
2,70%
2,70%

-0,10%
-0,09%
-0,10%
-0,10%
2,57%
2,58%
2,60%
2,60%

 

Fast rente 2 år    
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid 
2,01% 
2,01% 
2,03% 
2,05%
+0,15% 
+0,15% 
+0,15% 
+0,15%
2,15% 
2,16% 
2,18% 
2,20%
22.02.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,11%
2,11%
2,13%
2,15% 
-0,10%
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
2,01%
2,01%
2,03%
2,05% 
28.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,15%
2,16%
2,18%
2,20%
-0,04%
-0,05%
-0,05%
-0,05% 
2,11%
2,11% 
2,13%
2,15% 
21.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,35%
2,35%
2,37%
2,40% 
-0,20%
-0,19%
-0,19%
-0,20% 
2,15%
2,16%
2,18%
2,20% 
29.07.2015

Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid

2,01%
2,01%
2,03%
2,05% 
+0,34%
+0,34%
+0,34%
+0,35% 
2,35%
2,35%
2,37%
2,40% 
25.03.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,30%
2,30%
2,32%
2,35%
-0,29%
-0,29%
-0,29%
-0,30% 
2,01%
2,01%
2,03%
2,05% 
23.02.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,59%
2,59%
2,62%
2,65%
-0,29%
-0,29%
-0,30%
-0,30%
2,30%
2,30%
2,32%
2,35%
23.01.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,73%
2,73%
2,76%
2,80%
-0,14%
-0,14%
-0,14%
-0,15%
2,59%
2,59%
2,62%
2,65%

 

Fast rente 3 år    
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindningstid
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,23% 
2,23% 
2,25% 
2,30%
22.02.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindningstid
2,13%
2,14%
2,15%
2,20% 
-0,10%
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
2,04%
2,04%
2,06%
2,10% 
28.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,23%
2,23%
2,25%
2,30% 
-0,10%
-0,09%
-0,10%
-0,10% 
2,13%
2,14%
2,15%
2,20% 
21.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,41%
2,42%
2,44%
2,50% 
-0,18%
-0,19%
-0,19%
-0,20% 
2,23%
2,23%
2,25%
2,30% 
29.07.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,04%
2,04%
2,06%
2,10%
+0,34%
+0,38%
+0,38%
+0,40%
2,41%
2,42%
2,44%
2,50%
25.03.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,32%
2,32%
2,34%
2,40%
-0,28%
-0,28%
-0,30%
-0,30% 
2,04%
2,04%
2,06%
2,10% 
23.02.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,60%
2,60%
2,63%
2,70%
-0,28%
-0,28%
-0,29%
-0,30%
2,32%
2,32%
2,34%
2,40%
23.01.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid

2,78%
2,79%
2,82%
2,90%

-0,18%
-0,19%
-0,19%
-0,20%
2,60%
2,60%
2,63%
2,70%

 

Fast rente 4 år    
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
*Kvartalsvis 
Årlig 
*Endt bindingstid 
2,11% 
2,11% 
2,13% 
2,20%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,29% 
2,30% 
2,32% 
2,40%
22.02.2016 Månedlig
*Kvartalsvis
Årlig
*Endt bindingstid 
2,20%
2,21%
2,23%
2,30% 
-0,10%
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
2,11%
2,11%
2,13%
2,20% 
28.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,29%
2,30%
2,32%
2,40% 
-0,09%
-0,09%
-0,09%
-0,10% 
2,20%
2,21%
2,23%
2,30% 
21.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,48%
2,48%
2,50%
2,60% 
-0,19%
-0,18%
-0,18%
-0,20% 
2,29%
2,30%
2,32%
2,40% 
29.07.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,07%
2,07%
2,08%
2,15% 
+0,42%
+0,42%
+0,42%
+0,45%
2,48%
2,48%
2,50%
2,60% 
25.03.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,34%
2,34%
2,37%
2,45%
-0,28%
-0,27%
-0,29%
-0,30%
2,07%
2,07%
2,08%
2,15% 
23.02.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,61%
2,62%
2,64%
2,75%
-0,27%
-0,28%
-0,27%
-0,30%
2,34%
2,34%
2,37%
2,45%
23.01.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,84%
2,84%
2,87%
3,00%
-0,23%
-0,22%
-0,23%
-0,25%
2,61%
2,62%
2,64%
2,75%

 

Fast rente 5 år    
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid
2,22% 
2,23% 
2,25% 
2,35%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,40% 
2,41% 
2,43% 
2,55%
22.02.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,31%
2,32%
2,34%
2,45% 
-0,10%
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
2,22%
2,23%
2,25%
2,35% 
28.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,40%
2,42%
2,43%
2,55%

-0,09%
-0,10%
-0,09%
-0,10%

2,31%
2,32% 
2,34%
2,45%
21.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,58%
2,59%
2,61%
2,75% 
-0,18%
-0,17%
-0,18%
-0,20% 
2,40%
2,42%
2,43%
2,55% 
29.07.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,18%
2,18%
2,20%
2,30% 
+0,40%
+0,41%
+0,41%
+0,45%
2,58%
2,59%
2,61%
2,75%
25.03.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,45%
2,45%
2,47%
2,60%
-0,27%
-0,27%
-0,27%
-0,30%
2,18%
2,18%
2,20%
2,30% 
23.02.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,71%
2,72%
2,75%
2,90%
-0,26%
-0,27%
-0,28%
-0,30%
2,45%
2,45%
2,47%
2,60%
23.01.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,89%
2,89%
2,92%
3,10%
-0,18%
-0,17%
-0,17%
-0,20%
2,71%
2,72%
2,75%
2,90%

 

Fastrente 7 år    
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,35%
2,35% 
2,37% 
2,55% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,52% 
2,52% 
2,55% 
2,75%
22.02.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,43%
2,44%
2,46%
2,65% 
-0,10%
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
2,35%
2,35%
2,37%
2,55% 
28.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,52%
2,52%
2,55%
2,75% 
-0,09%
-0,08%
-0,09%
-0,10% 
2,43%
2,44%
2,46%
2,65% 
21.01.2016 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid 
2,68%
2,69%
2,72%
2,95%
-0,16%
-0,17%
-0,17%
-0,20% 
2,52%
2,52%
2,55%
2,75% 
29.07.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,30%
2,31%
2,33%
2,50%
+0,38%
+0,38%
+0,39%
+0,45%
2,68%
2,69%
2,72%
2,95%
25.03.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,56%
2,57%
2,59%
2,80%
-0,26%
-0,26%
-0,26%  
-0,30%
2,30%
2,31%
2,33%
2,50 %

23.02.2015

Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,81%
2,82%
2,85%
3,10%
-0,25%
-0,25%
-0,26%
-0,30%
2,56%
2,57%
2,59%
2,80%

23.01.2015

 

Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Endt bindingstid
2,97%
2,98%
3,01%
3,30%
-0,16%
-0,16%
-0,16%
-0,20%

2,81%
2,82%
2,85%
3,10%