Spareguide

Spareguide

Beregn hvor mye avkastning du kan få på sparepengene dine
Rentetype
Bindningstid
Kapitalisering
Sparebeløp
10 000 kr
2 000 000 kr

Avkastning

 kr
 kr

*Oppgitt avkastning baseres på den til enhver tid gjeldene prisliste og har ikke hensyntatt skatteeffekt og inflasjon. Ved fastrenteinnskudd er oppgitt avkastning basert på at kapitaliserte renter ikke blir tatt ut i bindingsperioden. Ved flytende rente kapitaliseres rentene ved årsslutt. For detaljer om gjeldene renter og vilkår, se vår prisliste. Med forbehold om regnefeil.