Ordliste

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne og/eller -vilje som registreres av kredittopplysningsbyråene.

I BlueStep gir vi ikke avslag fordi du har betalingsanmerkninger. Når vi kredittvurderer deg, legger vi hovedvekt på din fremtidige betalingsevne. Vi foretar en individuell vurdering og undersøker hvilke muligheter vi har. Det viktige for oss, er å finne en løsning som er tilpasset til din økonomi.