Ordliste

Betalingsanmerkning

Hva er betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne som registreres av kredittopplysningsbyråene. En betalingsanmerkning er noe du normalt får dersom du ikke har betalt gjelden din.

Betalingsanmerkninger skal ifølge Finansportalen slettes umiddelbart etter at du har gjort opp for deg. 

Normalt gir ikke banker lån til personer med betalingsanmerkninger, I BlueStep gir vi ikke avslag fordi du har betalingsanmerkninger. Når vi kredittvurderer deg, legger vi hovedvekt på din fremtidige betalingsevne. Vi foretar en individuell vurdering og undersøker hvilke muligheter vi har. Det viktige for oss, er å finne en løsning som er tilpasset til din økonomi.

Les mer om hvordan du kan få lån med betalingsanmerkning, eller hvordan du kan refinansiere gjeld med betalingsanmerkning.