;

Åpne konto

Åpne sparekonto enkelt med BankID

Sparing hos Bluestep Bank er trygt og enkelt. Vi tilbyr konkurransedyktige renter – og det beste av alt er at vi er helt gebyrfrie.

Trenger du hjelp til å åpne en sparekonto? Se vår enkle steg-for-steg guide.

Bluestep Bank benytter BankID

For å benytte deg av Bluestep sine tjenester trenger du BankID. Dersom du ikke har BankID, ta kontakt med banken din, så sørger de for at du blir utstyrt med det du måtte trenge. Her kan du lese mer om hvordan man skaffer seg BankID

Grunnvilkår for å åpne sparekonto hos Bluestep Bank

  • Må være fylt 18 år
  • Norsk personnummer
  • Uttakskonto i en norsk bank
  • Maks beløpsgrense for innskudd er kr 2.000.000 per kundeforhold

Angrerettloven

Informasjon i henhold til angrerettloven

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, (angrerettloven) trådte i kraft den 20. juni 2014.

Loven innebærer at du som forbruker, før du tegner avtale ved fjernsalg, har rett til viss informasjon. Med fjernsalg menes salg av tjenester der forberedelser og inngåelse av avtale skjer utelukkende ved bruk av kommunikasjon som skjer uten at partene er til stede samtidig, for eksempel ved telefon, trykksaker, fjernsyn eller Internett.

Den informasjonene du har rett til fremgår i sin helhet i de alminnelige vilkårene for respektive sparkonto som finnes tilgjengelig her på hjemmesiden. 

Fristen, og utgangspunktet for fristen

Du kan bruke angreretten innen 14 dager fra avtalen er inngått og du har mottatt alle opplysninger som angrerettloven krever og på den måten som loven krever. Du trenger ikke oppgi noen grunn for at du bruker angreretten.

Du må gi Bluestep melding om bruk av angreretten innen fristen. Det kan du gjøre på hvilken som helst måte. Det anbefales imidlertid at du bruker  skjemaet vedlagt Del G av kontoavtalen. Du har overholdt fristen dersom du har sendt meldingen innen fristens utløp (for eksempel postlagt angreskjemaet, sendt den per fax, e-post o l). Du bør sørge for at du kan dokumentere dette.

Bluestep Bank skal da snarest, og senest innen 30 dager fra en slik melding er mottatt, betale tilbake de innskutte midlene til en tilbakebetalingskonto som kontohaver har angitt på forhånd. Dersom du har tatt i bruk tjenesten før du utøver din angrerett, har Bluestep Bank rett til godtgjørelse for den avtalte tjenesten for den tid tjenesten er benyttet og for rimelige kostnader fram til angreretten ble utøvd. Angreretten gjelder bare den innledende avtalen om kontoåpning, og ikke enkelttjenester som er blitt utført av Bluestep Bank på kontohavers begjæring i løpet av avtaletiden for avtalen.

Dette er en kortfattet og forenklet orientering. De fulle reglene finner du i Del G av kontoavtalen og angrerettloven.

Åpne sparekonto hos Bluestep Bank

Å åpne en sparekonto hos Bluestep Bank er enkelt og trygt. Vi tilbyr noen av markedets beste og avgiftsfrie sparekonti med høy rente. 

La dine penger vokse - begynn å spare allerede i dag.