Bærekraft

Hos Bluestep Bank er vi overbevist om at myndighetene så vel som selskaper og borgere kan bidra til en positiv utvikling. Som en moderne boliglånsbank, jobber vi derfor for et mer inkluderende, rettferdig og bærekraftig samfunn.

Styresett

Styring, eller intern styring, er et av våre viktigste områder. Vårt arbeid på dette området betyr at Bluestep Bank kan leve opp til sin ambisjon om å være en gjennomsiktig og respektert bank.

Samfunnsansvar

Bluestep Bank sitt sosiale bærekraftsarbeid inkluderer både våre ansatte og våre kunder. Vi strever for å bidra til økonomisk inkludering og økt trivsel for både kunder og ansatte.

Miljø og klima

Bluestep Bank jobber for å identifisere konkrete tiltak som hjelper oss med å nå våre ambisiøse utslippsmål. Samtidig lanserer vi produkter som skaper insentiver for våre kunder til å ta klimasmarte beslutninger.

Les mer i vår bærekraftsrapporter

Les mer