;

Bærekraft

Hos Bluestep Bank er vi overbevist om at myndighetene så vel som selskaper og borgere kan bidra til en positiv utvikling. Som en moderne boliglånsbank, jobber vi derfor for et mer inkluderende, rettferdig og bærekraftig samfunn.

Bærekraft i Bluestep Bank

Environment

Miljø og klima

Bluestep Bank jobber for å identifisere konkrete tiltak som hjelper oss med å nå våre ambisiøse utslippsmål. Samtidig lanserer vi produkter som skaper insentiver for våre kunder til å ta klimasmarte beslutninger.

Les mer (på engelsk)

Social

Samfunnsansvar

Bluestep Bank sitt sosiale bærekraftsarbeid inkluderer både våre ansatte og våre kunder. Vi strever for å bidra til økonomisk inkludering og økt trivsel for både kunder og ansatte.

Les mer (på engelsk)

 

Governance

Styresett

Styring, eller intern styring, er et av våre viktigste områder. Vårt arbeid på dette området betyr at Bluestep Bank kan leve opp til sin ambisjon om å være en gjennomsiktig og respektert bank.

Les mer (på engelsk)

Bærekraft

I Bluestep Bank mener vi at både myndigheter, virksomheter og enkeltpersoner deler ansvaret for å bidra til en positiv endring. Da vi er en moderne boliglånsbank jobber vi frem imot et mer inkluderende, rettferdig og bærekraftig samfunn der mulighetene for personlig frihet gis til flere mennesker.


Vårt mål er å muliggjøre økonomisk frihet for flere mennesker, og sette bransjestandarden for ansvarlig bankvirksomhet. Vår visjon er et inkluderende samfunn, der alle kan nå sitt økonomiske potensial med støtte fra ansvarlige og transparente banktjenester. Finansiell inkludering, og ansvarlig utlåning er selve kjernen i Blustep Banks DNA. For å oppnå vår ambisjon om å virkelig signalisere Bluestep Bank, som den inkluderende og ansvarlige boliglånsgiveren i Norden, har vi sluttet oss til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift (UNEP FIs Principles for Responsible Banking).

Ansvarlig utvikling av økonomisk inkludering i samfunnet

I dagens finansmarked er Bluestep Bank kanskje mer relevant enn noen gang tidligere. Alle våre kunder har ulike behov og forutsetninger, men felles for dem er ekskluderingen de opplever fra tradisjonelle banker. Mye er annerledes i dag sammenlignet med bare et tiår siden. Arbeidsformene har utviklet seg, og fast ansettelse er enten ikke en mulighet eller et ønske for mange av de yngre, som skal inn på arbeidsmarkedet i dag. Det moderne finansmarkedet har også introdusert nye typer kreditter og lån, noe som gjør det enklere enn noen gang å ende opp med dyre kreditter, og dermed stå overfor forsinket betaling, og eventuelt betalingsanmerkninger.


Ved å la flere få adgang til boligmarkedet eller konsolidere gjeld i et boliglån, mener vi at vi gir et viktig bidrag til å øke individuell frihet,økonomisk frihet, redusere ulikheter, og segregering i samfunnet.


For å lese mer om vårt bærekraftsarbeid og vår ESG-agenda, vennligst besøk Sustainability & ESG hos Bluestep Bank.

Bluestep Banks bærekraftsmål

Gjennom våre bærekraftsmål jobber vi i Bluestep Bank for å bidra til bærekraftig utvikling der miljø, sosiale forhold og ansvarsfull intern styring er beskyttet og høyt verdsatt.

Les mer (på engelsk)

På andre språk: Icon Hållbarhet | Icon Kestävä kehitys