Klage og varsling

Klage

Hos Bluestep Bank ønsker vi at alle våre kunder skal være fornøyde med våre produkter, tjenester og vår service. Derfor er dine synspunkter viktige for oss.

Er du misfornøyd, må du først kontakte den som har utført saken din for å få nærmere forklaring og oppklare eventuelle misforståelser. Alternativt kan du kontakte klagebehandleren og be om en ny vurdering.

For at klageansvarlig skal kunne sette seg inn i saken og kunne besvare din klage på best mulig måte, ber vi deg redegjøre for grunnlaget for din klage og sende inn relevante dokumenter.

Dersom du ønsker å sende inn en kundeklage, kan du kontakte oss på Klage@bluestep.no eller skriftlig til
Bluestep Bank AB (publ)
Att. Klageansvarlig
Postboks 1394 Vika
0114 Oslo
Tlf: 21 30 52 00
E-post: klage@bluestep.no

Send en klage

Varsling

Bluestep Bank strekker seg etter å opprettholde en åpen forretningskultur, med høye etiske standarder. Vi tilbyr en sikker kanal for anonym rapportering via en ekstern tjeneste, WhistleB.

Vår varslingstjeneste kan brukes til å varsle om alvorlig risiko for overtredelse som påvirker enkeltpersoner, organisasjonen vår, samfunnet eller miljøet.

Vår varslingstjeneste er en kanal for å slå alarm om uregelmessigheter som påvirker mennesker, vår organisasjon, samfunnet eller miljøet. Tjenesten reduserer risikoen for f.eks. misbruk og svindel skal forekomme. Du trenger ikke å ha bevis på mistanken din, men all kommunikasjon må skje i god tro.

Du kan anonymt rapportere mistanke om mishandling og svindel eller andre uregelmessigheter som er ulovlige, uetiske eller uaktsomme.

Varsling skal ikke brukes til kundeklager eller for individuelle tvister. Følg i slike tilfeller instruksjonene under Klage.

Send en rapport