Bluestep Banks varslingstjeneste

Bluestep Bank strekker seg etter å opprettholde en åpen forretningskultur, med høye etiske standarder. Vår varslingstjeneste kan brukes til å varsle om alvorlig risiko for overtredelse som påvirker enkeltpersoner, organisasjonen vår, samfunnet eller miljøet.

Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den viser også vår vilje til å være en aktør som tar ansvar mot uetisk oppførsel. Du trenger ikke ha bevis for mistankene dine, men alle rapporter må sendes inn i god tro.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan anonymt rapportere mistenkelige misligheter, svindel eller andre uregelmessigheter som er ulovlige, uetiske eller uaktsomme. Varsling skal ikke brukes til kundeklager eller for individuelle tvister. Dersom du ønsker å sende inn en kundeklage, kan du kontakte oss på Klage@bluestep.no.

Hvordan varsler jeg?

Vi tilbyr en sikker kanal for anonym rapportering og dialog. Rapporteringskanalen leveres av en ekstern partner, WhistleB. Du kan velge å rapportere på norsk, engelsk, svensk og finsk.

Rapporter mistenkelige misligheter, svindel eller andre uregelmessigheter: https://report.whistleb.com/bluestepbank

Du kommer til rapporteringskanalen fra PC, nettbrett og mobil. Vi anbefaler at ansatte får tilgang til rapporteringskanalen fra en enhet som ikke er koblet til intranettet vårt.

Om WhistleB

Om du ønsker å vite mer om WhistleB, varsling eller hvordan man sender inn en melding, finner du mer informasjon her.

"WhistleB tilbyr en tredjeparts varslingstjeneste som sikrer varslerenes anonymitet i kommunikasjon med selskapet. WhistleB lagrer ikke IP-adresser eller andre data som kan kobles til varsleren. Vi kan derfor ikke spore en anonym varsling. Alle rapporter er sterkt kryptert og kan bare dekrypteres av utvalgte individer."

WhistleB