Informasjon om planlagt sammenslåing mellom Bank2 og Bluestep Bank

Bluestep Bank har blitt ny eier av Bank2. Det er vedtatt at de to bankene skal slåes sammen til Bluestep Bank AB, men virksomheten i Bank2 vil fortsette som del av Bluestep Banks norske filial, Bluestep Bank AB Filial Oslo.

Sammenslåingen er godkjent av det norske Finanstilsynet, men avhenger også av godkjennelse fra svenske finanstilsynsmyndigheter.

Sammenslåingen har som formål å skape en enda bedre bank for deg som kunde. Den sammenslåtte banken skal bli  bedre på våre kjerneområder, særlig lån med sikkerhet i bolig og konkurransedyktige spareprodukter.

Du trenger ikke foreta deg noe i forbindelse med sammenslåingen. 

Se under for svar på spørsmål du kan ha om sammenslåingen. Ta gjerne kontakt om du har andre spørsmål. 

 

Når skal sammenslåingen gjennomføres? 

Det er ikke fastslått når sammenslåingen vil bli gjennomført. Dette vil blant annet avhenge av om og når svenske finanstilsynsmyndigheter godkjenner sammenslåingen. Det antas at sammenslåingen kan skje i april 2024. 

Hva betyr sammenslåingen for innskuddsgarantien? 

Etter sammenslåingen vil Bank2 opphøre, og virksomheten fortsetter i den norske filialen til Bluestep Bank AB, som er filialmedlem av den norske innskuddsgarantiordningen. 

Du vil derfor ha samme innskuddsgaranti som i dag. Innskudd opptil 1 050 000 SEK er sikret gjennom den svenske innskuddsgarantiordningen (Riksgälden), mens alt overskytende opp til 2 000 000 NOK er dekket av den norske innskuddsgarantiordningen (Bankenes sikringsfond). Maksimumsbeløpet på 2 000 000 NOK gjelder selv om du har flere konti.

Hvis du har innskudd i Bank2 og Bluestep Bank som etter sammenslåingen samlet overstiger 2 000 000 NOK, vil det overskytende ikke lenger være dekket av innskuddsgarantien. Sparekunder kan innen tre måneder etter sammenslåingen kreve innskudd som ikke er garantert etter sammenslåingen, utbetalt eller overført til en annen bank. Du vil i så fall motta separat brev om dette.