Ordliste

Er det ikke alltid du henger med på bankterminologien? Her forklarer vi de vanligste ordene på en enklere måte.

 • Amortisering betyr tilbakebetaling av lån med faste avdrag til bestemte terminer, og kan skje på forskjellige måter avhengig av om det er et serielån eller annuitetslån. I dag brukes ofte begrepet nedbetalingsplan.

  Les mer
 • Annuitetslån vil si at du betaler inn den samme summen til banken hver måned. Det betyr at en stor andel av de tidlige betalingene er renter, og at du gradvis vil betale større avdrag etterhvert som tiden går.

  Les mer
 • Et avdrag er den delen av terminbeløpet som går til nedbetaling av gjeldssaldo.

  Les mer
 • Avdragsfrihet betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag på selve lånet. Lånebeløpet vil derfor forbli det samme da kun rentene betales.

  Les mer
 • Avtalegiro er en tjeneste hvor faste betalinger går fra konto til en bestemt mottaker.

  Les mer
 • Bankene skal oppgi hva som er deres gjennomsnittlige utlånsrente. Dette er den gjennomsnittlige renten bankens nåværende kunder har, og kan gi et inntrykk av hvilken rente du kan oppnå.

  Les mer
 • En personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet.

  Les mer
 • En klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. OBS: Har endret navn til Finansklagenemnda.

  Les mer
 • En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne som registreres av kredittopplysningsbyråene. En betalingsanmerkning er noe du normalt får dersom du ikke har betalt gjelden din.

  Les mer
 • Bank Identifier Codes, også kjent som SWIFT-koder, brukes av banker for å gjenkjenne hverandre. Koden består av 8 til 11 bokstaver og tall.

  Les mer
 • Et blancolån er et lån uten sikkerhet og er det samme som forbrukslån og sms-lån. Fordi lånet er uten sikkerhet har gjerne blancolån høyere rente enn lån med sikkerhet.

  Les mer
 • Bluestep Bank ønsker at du skal bli belønnet for punktlig betjening av ditt lån. Alle kunder med førsteprioritetslån som betaler i tide, får renten automatisk redusert med 1 % (ett prosentpoeng) etter 2 år fra utbetalingsdato, og ytterligere 1 % (ett prosentpoeng) etter 3 år. Denne reduksjonen er begrenset nedad til vår til enhver tid laveste rente for gjeldende låneprodukt.

  Les mer
 • Inntekten før skatt er trukket fra.

  Les mer
 • Vedkommende som låner/skylder penger.

  Les mer
 • Det refereres til både effektiv og nominell rente. Effektiv rente inkluderer den nominelle renten pluss alle gebyrer som følger med.

  Les mer
 • Egenkapital er pengene man ikke låner av banken, men det man selv har å bidra med til kjøp av bolig. Normalt er kravet til egenkapital minst 15 % av kjøpesummen på boligen.

  Les mer
 • Dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis. Som obligasjoner, derivater eller aksjer.

  Les mer
 • En faktura er et dokument som inneholder et betalingskrav fra en part til annen.

  Les mer
 • Et gebyr for å motta faktura per post.

  Les mer
 • Fastrente betyr at renten blir bundet over en bestemt tidsperiode, som 3, 5 eller 10 år. Rentenivået forøvrig vil ikke påvirke den faste renten i den tidsperioden.

  Les mer
 • Finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Leter du etter drømmeboligen kan det være lurt å ha.

  Les mer
 • Finansieringsforetakene yter, formidler eller stille garanti for kreditt eller medvirker til finansiering på en annen måte.

  Les mer
 • En finansinstitusjon er en økonomisk institusjon som tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Brukes som samlebetegnelse på banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.

  Les mer
 • Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

  Les mer
 • Flytende rente vil si at renten på lånet endrer seg i takt med markedet. Med flytende rente vil terminbeøpet som regel variere fra termin til termin.

  Les mer
 • Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke behøver å stille med eiendeler som sikkerhet til banken, for å få innvilget lånet. Denne type lån har ofte en vesentlig høyere rente enn f. eks et boliglån.

  Les mer
 • Forfallsdato er den datoen terminbeløpet forfaller til betaling.

  Les mer
 • Hvis flere låneinstanser er involvert i samme sikring, eller pant (som en eiendom), må lånene sikres i en rekkefølge. Lånene får da betegnelsene førsteprioritet, andre, osv.

  Les mer
 • Gjeld er et generelt begrep, og kan forklares som pengekrav.

  Les mer
 • Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor.

  Les mer
 • Et gjeldsbrevlån består av et lån hvor du har signert et gjeldsbrev.

  Les mer
 • Grunnbeløpet i folketrygden forkortes gjerne til G. I 2022 er dette beløpet 111 477 kroner.

  Les mer
 • Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.

  Les mer
 • International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

  Les mer
 • Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til opprinnelig fordringshaver.

  Les mer
 • Inkassokrav er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til den opprinnelige fordringshaver.

  Les mer
 • Bankenes sikringsfond garanterer for at pengene du har satt inn på konto er trygge hvis f.eks banken eller finansinstitusjonen må innstille driften.

  Les mer
 • Kausjon innebærer at en person garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

  Les mer
 • Kausjonisten er den som garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

  Les mer
 • Kemneren har ansvaret for innfordring av skatt og avgift, arbeidsgiverkontroll og søknader om ettergivelse av skatt.

  Les mer
 • Den banken/låneinstitusjonen du låner penger av.

  Les mer
 • Brukes hovedsaklig som et begrep for å låne penger og kjøpe ting på avbetaling, slik at betalingsplikten utsettes.

  Les mer
 • Kredittsjekk er en kontroll av økonomien til en person eller en bedrift for å se om de er kredittverdige til å kunne betjene/betale for kredittkjøp/lån. Man henter ut kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyråer.

  Les mer
 • Løpetid er den tidsperioden som lånet skal tilbakebetales på.

  Les mer
 • Å ha en medlåntaker innebærer at man tar opp et lån sammen med en annen.

  Les mer
 • Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt Namsmannen. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav.

  Les mer
 • Det refereres til både effektiv og nominell rente. Den nominelle renten er grunnrenten på et lån eller en kreditt. Den har ikke med alle kostnader ved å låne pengene. Det gjør derimot den effektive renten.

  Les mer
 • Pant, i forbindelse med lån, viser til en sikkerhet for økonomiske krav. Dette kan eksempelvis være bil, bolig eller hytte.

  Les mer
 • Pantedokument er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel (bolig/fritidsbolig) som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse.

  Les mer
 • Rente er kostnaden for å låne penger, det vil si det ekstra en låntaker må betale til långiver for å få låne pengene.

  Les mer
 • Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Selve avdraget på beløpet er konstant gjennom perioden men selve rentedelen av lånet er variabelt.

  Les mer
 • En vurdering av en takstmann på hva en bolig kan bli solgt for i et normalmarked. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn takst.

  Les mer
 • Når du søker om refinansiering vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med lånepapirene. Dette er et dokument som gir banken rett til å nedbetale dine gamle lån, og samle alt i ett lån hos denne banken.

  Les mer
På andre språk: Icon Ordlista | Icon Taloussanasto