Logg inn

Ordliste

Er det ikke alltid du henger med på bankterminologien? Her forklarer vi de vanligste ordene på en enklere måte.

 • Amortisering
  <div class="preamble">Amortisering betyr tilbakebetaling av l&aring;n med faste avdrag til bestemte terminer, og kan skje p&aring; forskjellige m&aring;ter avhengig av om det er et seriel&aring;n eller annuitetsl&aring;n. I dag brukes ofte begrepet nedbetalingsplan.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Annuitetslån
  <div class="preamble">Annuitetsl&aring;n vil si at du betaler inn den samme summen til banken hver m&aring;ned.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Avdrag
  <p>Et avdrag er den delen av terminbel&oslash;pet som g&aring;r til nedbetaling av gjeldssaldo.</p> Les mer
 • Avdragsfrihet
  <p>Avdragsfrihet betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag p&aring; selve l&aring;net. L&aring;nebel&oslash;pet vil derfor forbli det samme da kun rentene betales. Bluestep tilbyr ikke avdragsfrihet</p> Les mer
 • Avtalegiro
  <p>Avtalegiro er en tjeneste hvor faste betalinger g&aring;r fra konto til en bestemt mottaker.&nbsp;</p> Les mer
 • Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Bankene skal oppgi hva som er deres gjennomsnittlige utl&aring;nsrente. Dette er den gjennomsnittlige renten bankens n&aring;v&aelig;rende kunder har, og kan gi et inntrykk av hvilken rente du kan oppn&aring;.</p> </div> Les mer
 • BankID
  <div> <p>En personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering p&aring; nettet.</p> </div> Les mer
 • Bankklagenemnda
  <div class="preamble">En klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. OBS: Har endret til Finansklagenemnda</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Betalingsanmerkning
  <p>En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne som registreres av&nbsp;kredittopplysningsbyr&aring;ene. En betalingsanmerkning er noe du normalt f&aring;r dersom du ikke har betalt gjelden din.</p> Les mer
 • BIC
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Bank Identifier Codes, ogs&aring; kjent som SWIFT-koder, brukes av banker for &aring; gjenkjenne hverandre. Koden best&aring;r av 8 til 11 bokstaver og tall.</p> </div> Les mer
 • Blancolån
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Et blancol&aring;n er et l&aring;n uten sikkerhet og er det samme som forbruksl&aring;n og sms-l&aring;n. Fordi l&aring;net er uten sikkerhet har gjerne blancol&aring;n h&oslash;yere rente enn l&aring;n med sikkerhet.</p> </div> Les mer
 • Bonusløfte
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Bluestep &oslash;nsker at du skal bli bel&oslash;nnet for punktlig betjening av ditt l&aring;n. Alle kunder med f&oslash;rsteprioritetsl&aring;n som betaler i tide, f&aring;r renten automatisk redusert med 1 % (ett prosentpoeng) etter 2 &aring;r fra utbetalingsdato, og ytterligere 1 %&nbsp;(ett prosentpoeng) etter 3 &aring;r. Denne reduksjonen er begrenset nedad til v&aring;r til enhver tid laveste rente for gjeldende l&aring;neprodukt.</p> </div> Les mer
 • Bruttoinntekt
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Inntekten f&oslash;r skatt er trukket fra.</p> </div> </div> <div class="faq-block">&nbsp;</div> Les mer
 • Debitor
  <div class="preamble">Vedkommende som l&aring;ner/skylder penger.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Effektiv rente
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Det refereres til b&aring;de effektiv og nominell rente. Effektiv rente inkluderer den nominelle renten pluss alle gebyrer som f&oslash;lger med.</p> </div> Les mer
 • Egenkapital
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Egenkapital er pengene man ikke l&aring;ner av banken, men det man selv har &aring; bidra med til kj&oslash;p av bolig. Normalt er kravet til egenkapital minst 15 % av kj&oslash;pesummen p&aring; boligen.</p> </div> Les mer
 • Egenkapitalinstrument
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis. Som obligasjoner, derivater eller aksjer.</p> </div> </div> <div class="faq-block">&nbsp;</div> Les mer
 • Faktura
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>En faktura er et dokument som inneholder et betalingskrav fra en part til annen.</p> </div> Les mer
 • Fakturagebyr
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Et gebyr for &aring; motta faktura per post.</p> </div> Les mer
 • Fastrente
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Fastrente betyr at renten blir bundet over en bestemt tidsperiode, som 3, 5 eller 10 &aring;r. Renteniv&aring;et for&oslash;vrig vil ikke p&aring;virke den faste renten i den tidsperioden.</p> </div> Les mer
 • Finansieringsbevis
  <div class="preamble">Finansieringsbevis er en bekreftelse p&aring; hvor mye du kan f&aring; l&aring;ne i banken. Leter du etter dr&oslash;mmeboligen kan det v&aelig;re lurt &aring; ha.</div> Les mer
 • Finansieringsforetak
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Finansieringsforetakene yter, formidler eller stille garanti for kreditt eller medvirker til finansiering p&aring; en annen m&aring;te.</p> </div> Les mer
 • Finansinstitusjon
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>En finansinstitusjon er en &oslash;konomisk institusjon som tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Brukes som samlebetegnelse p&aring; banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.</p> </div> Les mer
 • Finansklagenemnda
  <div class="preamble">Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Flytende rente
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Flytende rente vil si at renten p&aring; l&aring;net endrer seg i takt med markedet. Med flytende rente vil terminbel&oslash;pet som regel variere fra termin til termin.</p> </div> Les mer
 • Forbrukslån
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Forbruksl&aring;n er l&aring;n uten sikkerhet. Det betyr at du ikke beh&oslash;ver &aring; stille med eiendeler som sikkerhet til banken, for &aring; f&aring; innvilget l&aring;net. Denne type l&aring;n har ofte en vesentlig h&oslash;yere rente enn f. eks et boligl&aring;n.</p> </div> </div> <div class="faq-block">&nbsp;</div> Les mer
 • Forfallsdato
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Forfallsdato er den datoen terminbel&oslash;pet forfaller til betaling.</p> </div> Les mer
 • Førsteprioritet
  <div class="preamble">Hvis flere l&aring;neinstanser er involvert i samme sikring, eller pant (som en eiendom), m&aring; l&aring;nene sikres i en rekkef&oslash;lge. L&aring;nene f&aring;r da betegnelsene f&oslash;rsteprioritet, andre, osv..</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Gjeld
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Gjeld er et generelt begrep, og kan forklares som pengekrav.</p> </div> Les mer
 • Gjeldsbrev
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor.</p> </div> Les mer
 • Gjeldsbrevlån
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Et gjeldsbrevl&aring;n best&aring;r av et l&aring;n hvor du har signert et gjeldsbrev.</p> </div> Les mer
 • Grunnbeløpet i folketrygden
  <div class="preamble">Grunnbel&oslash;pet i folketrygden forkortes gjerne til G. I 2018 er dette bel&oslash;pet&nbsp;96 883 kroner.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Husbanken
  <p>Husbanken gjennomf&oslash;rer statens boligpolitikk og bist&aring;r kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.</p> Les mer
 • IBAN
  <div class="preamble">International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Inkasso
  <div class="preamble">Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til opprinnelig fordringshaver.</div> Les mer
 • Inkassokrav
  <div class="preamble">Inkassokrav er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til den opprinnelige fordringshaver.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Innskuddsgaranti
  <p>Bankenes sikringsfond garanterer for att pengene du har satt inn p&aring; konto er trygge hvis f.eks banken eller finansinstitusjonen m&aring; innstille driften.</p> Les mer
 • Kausjon
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Kausjon inneb&aelig;rer at en person garanterer overfor l&aring;ngiver (bank) at en annen (l&aring;ntaker) oppfyller sin forpliktelse.</p> </div> Les mer
 • Kausjonist
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Kausjonisten er den som garanterer overfor l&aring;ngiver (bank) at en annen (l&aring;ntaker) oppfyller sin forpliktelse.</p> </div> Les mer
 • Kemner
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Kemneren har ansvaret for innfordring av skatt og avgift, arbeidsgiverkontroll og s&oslash;knader om ettergivelse av skatt.</p> </div> Les mer
 • Kreditor
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Den banken/l&aring;neinstitusjonen du l&aring;ner penger av.</p> </div> Les mer
 • Kreditt
  <div class="preamble">Brukes hovedsaklig som et begrep for &aring; l&aring;ne penger og kj&oslash;pe ting p&aring; avbetaling, slik at betalingsplikten utsettes.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Kredittsjekk
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Kredittsjekk er en kontroll av &oslash;konomien til en person eller en bedrift for &aring; se om de er kredittverdige til &aring; kunne betjene/betale for kredittkj&oslash;p/l&aring;n. Man henter ut kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyr&aring;er.</p> </div> </div> Les mer
 • Løpetid
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>L&oslash;petid er den tidsperioden som l&aring;net skal tilbakebetales p&aring;.</p> </div> Les mer
 • Medlåntaker
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>&Aring; ha en medl&aring;ntaker inneb&aelig;rer at man tar opp et l&aring;n sammen med en annen. Det vil si at flere personer er ansvarlig for at l&aring;net tilbakebetales. &Aring; ha med en medl&aring;ntaker, kan ofte &oslash;ke muligheten for &aring; f&aring; innvilget et l&aring;n.</p> </div> </div> Les mer
 • Namsmannen
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Oppgaven med &aring; gjennomf&oslash;re sivile tvangsforretninger er p&aring;lagt namsmannen. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til &aring; gjennomf&oslash;re sivile krav. En tvangsforretning kan bli utf&oslash;rt av namsmannen for &aring; gi kreditor sikkerhet for krav denne m&aring;tte ha mot en skyldner.</p> </div> Les mer
 • Nominell rente
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Det refereres til b&aring;de effektiv og nominell rente. Den nominelle renten er grunnrenten p&aring; et l&aring;n eller en kreditt. Den har ikke med alle kostnader ved &aring; l&aring;ne pengene. Det gj&oslash;r derimot den effektive renten.</p> </div> </div> Les mer
 • Pant
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Pant, i forbindelse med l&aring;n, viser til en sikkerhet for &oslash;konomiske krav. Dette kan eksempelvis v&aelig;re bil, bolig eller hytte. BlueStep Bank tar kun pant i bolig eller fritidsbolig (hytte).</p> </div> Les mer
 • Pantedokument
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Pantedokument er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel (bolig/fritidsbolig) som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse.</p> </div> </div> Les mer
 • Rente
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Rente er kostnaden for &aring; l&aring;ne penger, det vil si det ekstra en l&aring;ntaker m&aring; betale til l&aring;ngiver for &aring; f&aring; l&aring;ne pengene.</p> </div> </div> Les mer
 • Serielån
  <div class="preamble">Et seriel&aring;n er et l&aring;n med variabelt terminbel&oslash;p. Selve avdraget p&aring; bel&oslash;pet er konstant gjennom perioden men selve rentedelen av l&aring;net er variabelt.</div> <p>&nbsp;</p> Les mer
 • Takst
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>En vurdering av en takstmann p&aring; hva en bolig kan bli solgt for i et normalmarked. Dette er en skj&oslash;nnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn takst.</p> </div> Les mer
 • Utbetalingsfullmakt
  <div class="helper-min-height container"> <div class="col-lg-6 col-md-7 col-xs-12 center-block no-float"> <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>N&aring;r du s&oslash;ker om refinansiering vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med l&aring;nepapirene. Dette er et dokument som gir banken rett til &aring; nedbetale dine gamle l&aring;n, og samle alt i ett l&aring;n hos denne banken.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="footer push-top-20"> <div class="container"> <div class="col-md-8 col-xs-12 center-block no-float"> <div class="footer-block border-bottom push-bot-20"> <div class="row"> <div class="col-sm-5 col-md-4 col-xs-12 footer-logo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> Les mer

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.