Ordliste

Er det ikke alltid du henger med på bankterminologien? Her forklarer vi de vanligste ordene på en enklere måte.

 • Amortisering

  Amortisering betyr tilbakebetaling av lån med faste avdrag til bestemte terminer, og kan skje på forskjellige måter avhengig av om det er et serielån eller annuitetslån. I dag brukes ofte begrepet nedbetalingsplan.

  Les mer
 • Annuitetslån

  Annuitetslån vil si at du betaler inn den samme summen til banken hver måned. Det betyr at en stor andel av de tidlige betalingene er renter, og at du gradvis vil betale større avdrag etterhvert som tiden går. De samlede renteutgiftene på et annuitetslån vil være større enn ved et serielån, men annuitetslån lar deg betale den samme summen hver måned slik at du slipper de høye innbetalingene i begynnelsen av låneperioden slik du får ved et serielån.

 • Avdrag

  Et avdrag er den delen av terminbeløpet som går til nedbetaling av gjeldssaldo.

  Les mer
 • Avdragsfrihet

  Avdragsfrihet betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag på selve lånet. Lånebeløpet vil derfor forbli det samme da kun rentene betales.

  Les mer
 • Avtalegiro

  Avtalegiro er en tjeneste hvor faste betalinger går fra konto til en bestemt mottaker.

  Les mer
 • Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente

  Bankene skal oppgi hva som er deres gjennomsnittlige utlånsrente. Dette er den gjennomsnittlige renten bankens nåværende kunder har, og kan gi et inntrykk av hvilken rente du kan oppnå.

  Les mer
 • BankID

  En personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet.

  Les mer
 • Bankklagenemnda

  En klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. OBS: Har endret navn til Finansklagenemnda.

  Les mer
 • Betalingsanmerkning

  En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne som registreres av kredittopplysningsbyråene. En betalingsanmerkning er noe du normalt får dersom du ikke har betalt gjelden din.

  Les mer
 • BIC

  Bank Identifier Codes, også kjent som SWIFT-koder, brukes av banker for å gjenkjenne hverandre. Koden består av 8 til 11 bokstaver og tall.

  Les mer
 • Blancolån

  Et blancolån er et lån uten sikkerhet og er det samme som forbrukslån og sms-lån. Fordi lånet er uten sikkerhet har gjerne blancolån høyere rente enn lån med sikkerhet.

  Les mer
 • Bonusløfte

  Bluestep Bank ønsker at du skal bli belønnet for punktlig betjening av ditt lån. Alle kunder med førsteprioritetslån som betaler i tide, får renten automatisk redusert med 1 % (ett prosentpoeng) etter 2 år fra utbetalingsdato, og ytterligere 1 % (ett prosentpoeng) etter 3 år. Denne reduksjonen er begrenset nedad til vår til enhver tid laveste rente for gjeldende låneprodukt.

  Les mer
 • Bruttoinntekt

  Inntekten før skatt er trukket fra.

  Les mer
 • Debitor

  Vedkommende som låner/skylder penger.

  Les mer
 • Effektiv rente

  Det refereres til både effektiv og nominell rente. Effektiv rente inkluderer den nominelle renten pluss alle gebyrer som følger med.

  Les mer
 • Egenkapital

  Egenkapital er pengene man ikke låner av banken, men det man selv har å bidra med til kjøp av bolig. Normalt er kravet til egenkapital minst 15 % av kjøpesummen på boligen.

  Les mer
 • Egenkapitalinstrument

  Dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis. Som obligasjoner, derivater eller aksjer.

  Les mer
 • Faktura

  En faktura er et dokument som inneholder et betalingskrav fra en part til annen.

  Les mer
 • Fakturagebyr

  Et gebyr for å motta faktura per post.

  Les mer
 • Fastrente

  Fastrente betyr at renten blir bundet over en bestemt tidsperiode, som 3, 5 eller 10 år. Rentenivået forøvrig vil ikke påvirke den faste renten i den tidsperioden.

  Les mer
 • Finansieringsbevis

  Finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Leter du etter drømmeboligen kan det være lurt å ha.

  Les mer
 • Finansieringsforetak

  Finansieringsforetakene yter, formidler eller stille garanti for kreditt eller medvirker til finansiering på en annen måte.

  Les mer
 • Finansinstitusjon

  En finansinstitusjon er en økonomisk institusjon som tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Brukes som samlebetegnelse på banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.

  Les mer
 • Finansklagenemnda

  Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

  Les mer
 • Flytende rente

  Flytende rente vil si at renten på lånet endrer seg i takt med markedet. Med flytende rente vil terminbeøpet som regel variere fra termin til termin.

  Les mer
 • Forbrukslån

  Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke behøver å stille med eiendeler som sikkerhet til banken, for å få innvilget lånet. Denne type lån har ofte en vesentlig høyere rente enn f. eks et boliglån.

  Les mer
 • Forfallsdato

  Forfallsdato er den datoen terminbeløpet forfaller til betaling.

  Les mer
 • Førsteprioritet

  Hvis flere låneinstanser er involvert i samme sikring, eller pant (som en eiendom), må lånene sikres i en rekkefølge. Lånene får da betegnelsene førsteprioritet, andre, osv.

  Les mer
 • Gjeld

  Gjeld er et generelt begrep, og kan forklares som pengekrav.

  Les mer
 • Gjeldsbrev

  Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor.

  Les mer
 • Gjeldsbrevlån

  Et gjeldsbrevlån består av et lån hvor du har signert et gjeldsbrev.

  Les mer
 • Grunnbeløpet i folketrygden

  Grunnbeløpet i folketrygden forkortes gjerne til G. I 2022 er dette beløpet 111 477 kroner.

  Les mer
 • Husbanken

  Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.

  Les mer
 • IBAN

  International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

  Les mer
 • Inkasso

  Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til opprinnelig fordringshaver.

  Les mer
 • Inkassokrav

  Inkassokrav er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til den opprinnelige fordringshaver.

  Les mer
 • Innskuddsgaranti

  Bankenes sikringsfond garanterer for at pengene du har satt inn på konto er trygge hvis f.eks banken eller finansinstitusjonen må innstille driften.

  Les mer
 • Kausjon

  Kausjon innebærer at en person garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

  Les mer
 • Kausjonist

  Kausjonisten er den som garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

  Les mer
 • Kemner

  Kemneren har ansvaret for innfordring av skatt og avgift, arbeidsgiverkontroll og søknader om ettergivelse av skatt.

  Les mer
 • Kreditor

  Den banken/låneinstitusjonen du låner penger av.

  Les mer
 • Kreditt

  Brukes hovedsaklig som et begrep for å låne penger og kjøpe ting på avbetaling, slik at betalingsplikten utsettes.

  Les mer
 • Kredittsjekk

  Kredittsjekk er en kontroll av økonomien til en person eller en bedrift for å se om de er kredittverdige til å kunne betjene/betale for kredittkjøp/lån. Man henter ut kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyråer.

  Les mer
 • Løpetid

  Løpetid er den tidsperioden som lånet skal tilbakebetales på.

  Les mer
 • Medlåntaker

  Å ha en medlåntaker innebærer at man tar opp et lån sammen med en annen. Det vil si at flere personer er ansvarlig for at lånet tilbakebetales. Å ha med en medlåntaker, kan ofte øke muligheten for å få innvilget et lån.

  Les mer
 • Namsmannen

  Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt namsmannen. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav. En tvangsforretning kan bli utført av namsmannen for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.

  Les mer
 • Nominell rente

  Det refereres til både effektiv og nominell rente. Den nominelle renten er grunnrenten på et lån eller en kreditt. Den har ikke med alle kostnader ved å låne pengene. Det gjør derimot den effektive renten.

  Les mer
 • Pant

  Pant, i forbindelse med lån, viser til en sikkerhet for økonomiske krav. Dette kan eksempelvis være bil, bolig eller hytte. Bluestep Bank tar kun pant i bolig eller fritidsbolig (hytte).

  Les mer
 • Pantedokument

  Pantedokument er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel (bolig/fritidsbolig) som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse.

  Les mer
 • Rente

  Rente er kostnaden for å låne penger, det vil si det ekstra en låntaker må betale til långiver for å få låne pengene.

  Les mer
 • Serielån

  Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Selve avdraget på beløpet er konstant gjennom perioden men selve rentedelen av lånet er variabelt.

  Les mer
 • Takst

  En vurdering av en takstmann på hva en bolig kan bli solgt for i et normalmarked. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn takst.

  Les mer
 • Utbetalingsfullmakt

  Når du søker om refinansiering vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med lånepapirene. Dette er et dokument som gir banken rett til å nedbetale dine gamle lån, og samle alt i ett lån hos denne banken.

  Les mer