Finansieringsforetak

Finansieringsforetakene yter, formidler eller stille garanti for kreditt eller medvirker til finansiering på en annen måte.

      

Tilbake til ordlisten