Namsmannen

Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt namsmannen. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav.

En tvangsforretning kan bli utført av namsmannen for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.

Tilbake til ordlisten