Debitor

Vedkommende som låner/skylder penger.

Debitor benyttes som regel for å betegne den som skylder et pengebeløp, men kan også brukes om man skylder annet.

Tilbake til ordlisten