Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne som registreres av kredittopplysningsbyråene. En betalingsanmerkning er noe du normalt får dersom du ikke har betalt gjelden din.

En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne som registreres av kredittopplysningsbyråene. En betalingsanmerkning er noe du normalt får dersom du ikke har betalt gjelden din.

Betalingsanmerkninger skal ifølge Finansportalen slettes umiddelbart etter at du har gjort opp for deg. 

Normalt gir ikke banker lån til personer med betalingsanmerkninger. For oss i BlueStep Bank er derimot ikke betalingsanmerkninger en avslagsårsak i seg selv. Når vi gjør en kredittvurdering legger vi derimot vekt på din fremtidig betalingsevne, og foretar en individuell vurdering hvor vi undersøker hvilke muligheter som finnes for akkurat deg. Det viktige for oss er å finne en løsning som er tilpasset til din økonomi.

Les mer om hvordan du kan få lån med betalingsanmerkning, eller hvordan du kan refinansiere gjeld med betalingsanmerkning.

Tilbake til ordlisten