Pant

Pant, i forbindelse med lån, viser til en sikkerhet for økonomiske krav. Dette kan eksempelvis være bil, bolig eller hytte. Bluestep Bank tar kun pant i bolig eller fritidsbolig (hytte).

      

Tilbake til ordlisten