Innskuddsgaranti

Bankenes sikringsfond garanterer for att pengene du har satt inn på konto er trygge hvis f.eks banken eller finansinstitusjonen må innstille driften.

Norske banker/finansinstitusjoner er medlemmer av den norske innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond, hvor innskudd på inntil 2 millioner kroner inklusive opptjente renter per person per bank er sikret.

Grensen på to millioner kroner gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank.