Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Innskuddsgaranti

Bankenes sikringsfond garanterer for att pengene du har satt inn på konto er trygge hvis f.eks banken eller finansinstitusjonen må innstille driften.

Norske banker/finansinstitusjoner er medlemmer av den norske innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond, hvor innskudd på inntil 2 millioner kroner inklusive opptjente renter per person per bank er sikret.

Grensen på to millioner kroner gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank.

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.