Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

IBAN

International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

Dette består av to-bokstavers ISO-landkode for landet kontoen er i, to kontrollsiffer regnet ut på grunnlag av hele nummeret, og et antall siffer og/eller bokstaver i henhold til nasjonale regler.

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.