IBAN

International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

Dette består av to-bokstavers ISO-landkode for landet kontoen er i, to kontrollsiffer regnet ut på grunnlag av hele nummeret, og et antall siffer og/eller bokstaver i henhold til nasjonale regler.

Tilbake til ordlisten