BIC

Bank Identifier Codes, også kjent som SWIFT-koder, brukes av banker for å gjenkjenne hverandre. Koden består av 8 til 11 bokstaver og tall.

         

Tilbake til ordlisten