Husbanken

Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.

Husbanken kan hjelpe de med lav inntekt og høye utgifter med bostøtte. De kan også hjelpe med startlån og grunnlån.

For mer informasjon se: Husbanken.no

Husbanken har to ulike lån, og en støtteordning: Startlån, Grunnlån og Bostøtte.

Tilbake til ordlisten