Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Husbanken

Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.

Husbanken kan hjelpe de med lav inntekt og høye utgifter med bostøtte. De kan også hjelpe med startlån og grunnlån.

For mer informasjon se: Husbanken.no

Husbanken har to ulike lån, og en støtteordning: Startlån, Grunnlån og Bostøtte.

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.