Takst

En vurdering av en takstmann på hva en bolig kan bli solgt for i et normalmarked. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn takst.

          

Tilbake til ordlisten