Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Serielån

Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Selve avdraget på beløpet er konstant gjennom perioden men selve rentedelen av lånet er variabelt.

Dette gjør at størrelsen på innbetalingene varierer, med store beløp i begynnelsen av låneperioden, ettersom rentedelen tar en stor del av terminbeløpet. Mot slutten av perioden er terminbeløpet lavere ettersom man betaler mindre i renter, og avdraget holder seg konstant.

Denne lånetypen benyttes sjeldent. 

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.