Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet i folketrygden forkortes gjerne til G. I 2022 er dette beløpet 111 477 kroner.

Grunnbeløpet i folketrygden forkortes gjerne til G. I 2022 er dette beløpet 111 477 kroner.

G brukes til avgjøre pensjonspoeng, og til å avgjøre hvilke ytelser en person har, eller ikke har, rett til. 
Eksempelvis kan regelverket si at en person har rett til en ytelse på 2G. Eller at en ikke har rett til en ytelse da vedkommende har en inntekt over 3G. 

Tilbake til ordlisten