Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet i folketrygden forkortes gjerne til G. I 2018 er dette beløpet 96 883 kroner.

G brukes til avgjøre pensjonspoeng, og til å avgjøre hvilke ytelser en person har, eller ikke har, rett til. 

Eksempelvis kan regelverket si at en person har rett til en ytelse på 2G. Eller at en ikke har rett til en ytelse da vedkommende har en inntekt over 3G. 

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.