Førsteprioritet

Hvis flere låneinstanser er involvert i samme sikring, eller pant (som en eiendom), må lånene sikres i en rekkefølge. Lånene får da betegnelsene førsteprioritet, andre, osv.

Et lån med første prioritet har dermed fortrinnsrett og dekkes først ved en eventuell innløsning av sikringen, som for eksempel om låntager misligholder lånet. 

Tilbake til ordlisten