Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Førsteprioritet

Hvis flere låneinstanser er involvert i samme sikring, eller pant (som en eiendom), må lånene sikres i en rekkefølge. Lånene får da betegnelsene førsteprioritet, andre, osv..

Et lån med første prioritet har dermed fortrinnsrett og dekkes først ved en eventuell innløsning av sikringen, som for eksempel om låntager misligholder lånet. 

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.