Medlåntaker

Å ha en medlåntaker innebærer at man tar opp et lån sammen med en annen.

Det vil si at flere personer er ansvarlig for at lånet tilbakebetales og betjeningsevnen vurderes samlet sett av alle låntakerne.

Bør ikke forveksles med kausjonist

Tilbake til ordlisten