Kausjonist

Kausjonisten er den som garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

     

Tilbake til ordlisten