Utbetalingsfullmakt

Når du søker om refinansiering vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med lånepapirene. Dette er et dokument som gir banken rett til å nedbetale dine gamle lån, og samle alt i ett lån hos denne banken.

        

Tilbake til ordlisten