Gjeldsbrevlån

Et gjeldsbrevlån består av et lån hvor du har signert et gjeldsbrev.