Bruttoinntekt

Inntekten før skatt er trukket fra.