Gjeld

Gjeld er et generelt begrep, og kan forklares som pengekrav.