Kemner

Kemneren har ansvaret for innfordring av skatt og avgift, arbeidsgiverkontroll og søknader om ettergivelse av skatt.

    

Tilbake til ordlisten