Avtalegiro

Avtalegiro er en tjeneste hvor faste betalinger går fra konto til en bestemt mottaker.

For eksempel kan regninger som egner seg for AvtaleGiro være telefonregninger, husleie og renter og avdrag på lån.

Tilbake til ordlisten