Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor.

      

Tilbake til ordlisten