Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor.

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.