Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Amortisering

Amortisering betyr tilbakebetaling av lån med faste avdrag til bestemte terminer, og kan skje på forskjellige måter avhengig av om det er et serielån eller annuitetslån. I dag brukes ofte begrepet nedbetalingsplan.

Ved serielån tilbakebetales (amortiseres) lånet med like store avdrag ved hver termin. Det betyr at renteinnbetalingen, og totalt terminbeløp, blir lavere etterhvert som restgjelden blir mindre. 

Ved annuitetslån er derimot terminbeløpet like stort gjennom hele amortiseringsperioden. Avdragene er lave i begynnelsen, men etterhvert som restgjelden blir mindre økes størrelsen på avdragene fordi rentekostnaden synker. 

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.