Amortisering

Amortisering betyr tilbakebetaling av lån med faste avdrag til bestemte terminer, og kan skje på forskjellige måter avhengig av om det er et serielån eller annuitetslån. I dag brukes ofte begrepet nedbetalingsplan.

Ved serielån tilbakebetales (amortiseres) lånet med like store avdrag ved hver termin. Det betyr at renteinnbetalingen, og totalt terminbeløp, blir lavere etterhvert som restgjelden blir mindre. 

Ved annuitetslån er derimot terminbeløpet like stort gjennom hele amortiseringsperioden. Avdragene er lave i begynnelsen, men etterhvert som restgjelden blir mindre økes størrelsen på avdragene fordi rentekostnaden synker. 

Tilbake til ordlisten