Løpetid

Løpetid er den tidsperioden som lånet skal tilbakebetales på.

      

Tilbake til ordlisten