Kreditt

Brukes hovedsaklig som et begrep for å låne penger og kjøpe ting på avbetaling, slik at betalingsplikten utsettes.

Kreditt betyr "å tro" og stammer opprinnelig fra latin. Ordet betyr at en av partene i en kjøp/salg-situasjon får utsatt betalingen i forhold til når produktet/tjenesten ytes. Ved forhåndsbetaling vil det også foreligge kreditt, men da til fordel for selger. 

Les mer om debitor (den som mottar kreditt) og kreditor (den som yter kreditt).

Tilbake til ordlisten