Kreditt

Brukes hovedsaklig som et begrep for å låne penger og kjøpe ting på avbetaling, slik at betalingsplikten utsettes.

Kreditt betyr "å tro" og stammer opprinnelig fra latin. Ordet betyr at en av partene i en kjøp/salg-situasjon får utsatt betalingen i forhold til når produktet/tjenesten ytes. Ved forhåndsbetaling vil det også foreligge kreditt, men da til fordel for selger. 

Les mer om debitor (den som mottar kreditt) og kreditor (den som yter kreditt).