Logg inn

Bankklagenemnda

En klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. OBS: Har endret navn til Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. 

Når det gjelder banker kan dette klages inn (ref: Finkn.no,19.06.2017): 

- Tvister som gjelder banker og finansforetaks alminnelige virksomhet, for eksempel misbruk av betalingskort, lån og kreditt, bankinnskudd, investeringsrådgivning, pant, kausjon og annen sikkerhetsstillelse. 

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.