Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder trer endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Egenkapitalinstrument

Dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis. Som obligasjoner, derivater eller aksjer.

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.