Egenkapitalinstrument

Dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis. Som obligasjoner, derivater eller aksjer.

      

Tilbake til ordlisten