Faktura

En faktura er et dokument som inneholder et betalingskrav fra en part til annen.

        

Tilbake til ordlisten